marathi

Marathi Kaamwali – Part 1 HOT!

On 2015-11-18 Category: Desi Tags: desi, maid, marathi

How I seduced my house maid? If you are into older ladies you will definitely love this.The story is about me and my housemaid and how we had fun.The story is in marathi.

Majhi Katha (Marathi)

On 2015-11-16 Category: Desi Tags: marathi, panties, wet pussy

Marathi sex story written in marathi font.मी एक हाताने तिची मान आणि एक हाताने तिची कंबर घट्ट दाबुन धरली होती. तिच्या गालांवर, कपाळावर चुंबने घेत घेत मी माझे तोंड तिच्या मानेत घुसवाले आणि अधाशीपणे तिची मान चाटू लागलो.

Scroll To Top